O Centrum

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej to cztery punkty w Krakowie, w których udzielane jest wsparcie psychologiczne osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym spowodowanym trudną sytuacją życiową, która pojawiła się lub nasiliła
w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19.


Telewizja Kraków.pl, Skorzystaj z bezpłatnej pomocy psychologicznej, 16.12.2020
KLINKIJ, aby obejrzeć

TVP 3 Kraków, Kronika 26.12.2020, 21.30
Materiał o Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej od 2:55 min
KLIKNIJ, aby obejrzeć

Pomoc kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych w konflikty rodzinne, osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także do wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa.

Wsparcie udzielane jest w trybie stacjonarnym, a w razie potrzeby w formie online.

Zobacz gdzie znajdziesz pomoc.

Zobacz jak się zgłosić.

Zobacz – media o CPPP

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Krakowa.

www.krakow.pl