O Centrum

Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej to cztery punkty w Krakowie, w których udzielane jest wsparcie psychologiczne osobom znajdującym się w kryzysie psychicznym spowodowanym trudną sytuacją życiową, która pojawiła się lub nasiliła
w wyniku przedłużającej się pandemii COVID -19.


Zapraszamy do skorzystania z nieodpłatnej pomocy i wsparcia psychologicznego! | Запрошуємо скористатися безкоштовною психологічною допомогою та підтримкою! | Приглашаем Вас воспользоваться бесплатной психологической помощью и поддержкой!

Sytuacja, w której znaleźli się nasi Przyjaciele z Ukrainy jest niezwykle trudna. Pojawia się mnóstwo pytań bez odpowiedzi, rozpacz, strach, bezradność, samotność i inne trudne emocje. Ważne, by w takich chwilach osoby potrzebujące wsparcia nie były pozostawione samym sobie, by wiedziały, że mogą otrzymać bezpłatną, fachową pomoc. | Ситуація, в якій опинилися наші Друзі з України, надзвичайно складна. Є маса запитань без відповідей, розпач, страх, безпорадність, самотність та інші складні емоції. Важливо, щоб у такі моменти люди, які потребують підтримки, не лишалися на самоті, та знали, що можуть отримати безкоштовну професійну допомогу. | Положение, в котором оказались наши друзья с Украины, крайне тяжелое. Появляется множество вопросов без ответов, отчаяние, страх, беспомощность, одиночество и другие сложные эмоции. Важно, чтобы в такие моменты люди, нуждающиеся в поддержке, не оставались в одиночестве, чтобы они знали, что могут получить бесплатную профессиональную помощь.

Zapraszamy na konsultacje | Запрошуємо на консультації | Приглашаем на консультации:
– online (j. polski, j. ukraiński, j. rosyjski) | онлайн (польською, українською, російською) | онлайн (языки польский, украинский, русский)
– stacjonarne w Krakowie (j. polski, j. rosyjski, j. ukraiński) | стаціонарно у Кракові (польською, російською, українською) | cтационарно в Кракове (языки польский, русский, украинский).

Dla kogo? | Для кого? | Для кого?
Z bezpłatnych konsultacji z psychologiem mogą skorzystać osoby z Ukrainy, ich Bliscy i wszyscy, którzy potrzebują pomocy psychologicznej czy wsparcia w kryzysie związanym z wojną. |Безкоштовними консультаціями психолога можуть скористатися люди з України, їхні рідні та всі, хто потребує психологічної допомоги чи підтримки у зв’язку з викликаною з війною кризою. | Бесплатными консультациями психолога могут воспользоваться люди с Украины, их родственники и все, кому нужны психологическая помощь и поддержка в кризисной ситуации, связанной с войной.

Aby skorzystać ze wsparcia, prosimy o uzupełnienie formularza zapisów:| Щоб скористатися підтримкою, просимо заповнити реєстраційну форму: | Чтобы воспользоваться поддержкой, заполните регистрационный формуляр:

FORMULARZ ZAPISU NA KONSULTACJE | ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ | ФОРМУЛЯР ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИИ


Telewizja Kraków.pl, Skorzystaj z bezpłatnej pomocy psychologicznej, 16.12.2020
KLINKIJ, aby obejrzeć

TVP 3 Kraków, Kronika 26.12.2020, 21.30
Materiał o Centrum Pierwszej Pomocy Psychologicznej od 2:55 min
KLIKNIJ, aby obejrzeć

Pomoc kierowana jest głównie do osób doświadczających przemocy w rodzinie, uwikłanych w konflikty rodzinne, osób uzależnionych, młodzieży doświadczającej izolacji, w związku z brakiem bezpośredniego kontaktu z rówieśnikami i przejściem na nauczanie zdalne a także do wszystkich osób przeżywających trudności psychiczne w związku drastyczną zmianą funkcjonowania życiowego wynikającej z izolacji z powodu pandemii koronawirusa.

Wsparcie udzielane jest w trybie stacjonarnym, a w razie potrzeby w formie online.

Zobacz gdzie znajdziesz pomoc.

Zobacz jak się zgłosić.

Zobacz – media o CPPP

Zadanie publiczne finansowane jest ze środków Miasta Krakowa.

www.krakow.pl