Kontakt/ КОНТАКТ

Aby skorzystać ze wsparcia, prosimy o uzupełnienie formularza zapisów:

FORMULARZ ZAPISU ONLINE

lub

kontakt telefoniczny (tel. +48 572 88 22 00)

UWAGA! Dzieci oraz młodzież poniżej 18 roku życia na pierwszą wizytę powinny umówić się z rodzicem lub opiekunem oraz dostarczyć podpisany formularz zgody rodzica na udział dziecka w konsultacjach. POBIERZ FORMULARZ ZGODY DLA RODZICA


Щоби скористатися підтримкою, просимо заповнити реєстраційну форму:

 ФОРМА РЕЄСТРАЦІЇ НА КОНСУЛЬТАЦІЮ

або звернутися за телефоном (тел. +48 572 88 22 00)

УВАГА! Діти та підлітки віком до 18 років повинні записатися на першу консультацію з батьками або особами, які їх заміняють, а також надати підписану інформовану згоду батьків чи опікунів на участь дитини в психологічних консультаціях. завантажити форму


Чтобы воспользоваться поддержкой, заполните регистрационную форму:

ФОРМУЛЯР ЗАПИСИ НА КОНСУЛЬТАЦИИ

или обращаться по телефону (тел. +48 572 88 22 00)

ВНИМАНИЕ! Дети и подростки в возрасте до 18 лет должны записаться на первую консультацию с родителем или опекуном и предоставить подписанную форму согласия родителя на участие ребенка в консультациях. скачать форму


Zadanie realizowane przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)

www.unicef.org
www.krakow.pl
ngo.krakow.pl